Agencja pracy Flexiwork S.C. specjalizuje się w pracy tymczasowej oraz rekrutacji pracowników każdego szczebla. Z naszych usług korzysta wiele dużych, renomowanych firm, dla których zatrudniamy pracowników produkcji, magazynu, kontroli jakości, konfekcjonerów, rzeźników, operatorów wózków widłowych, operatorów wtryskarek, pracowników biurowych, informatyków, pracowników działu BHP, specjalistów ds. sprzedaży.


Dzięki rozbudowanej bazie kandydatów, pracownika znajdziemy szybko – trafi do klienta nawet w ciągu kilku godzin od zgłoszenia zapotrzebowania.
Leasing pracownikówW ramach usługi leasingu pracowników Agencja Flexiwork dokona selekcji najlepszych kandydatów i zatrudni ich, w zależności od potrzeb klienta – na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia (również osoby ze statusem studenta, co znacznie redukuje koszty zatrudnienia). Dzięki temu, agencja pracy staje się podmiotem zatrudniającym, przejmując na siebie wszystkie kwestie administracyjno-kadrowe.


Wynajem pracowników tymczasowych pozwala na:


 • Dostosowanie liczby pracowników do realnych potrzeb kadrowych
 • Szybkie znalezienie odpowiedniego pracownika
 • Obniżenie kosztów rekrutacji i selekcji
 • Ciągłość obsady stanowisk
 • Polepszenie płynności zatrudnienia
 • Zmniejszenie kosztów zatrudnienia
 • Wyłączenie administracji kadrowo - płacowej z firmy
 • Minimalizację ryzyka związanego z zatrudnieniem na czas nieokreślony

Wybierając wariant zatrudnienia zewnętrznego, otrzymują Państwo pracownika, który ma zapewnione:


 • Przygotowanie do podjęcia pracy (w tym podstawowe badania lekarskie)
 • Pełne wynagrodzenie brutto
 • Wszystkie obciążenia płatnika z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy
 • Wynagrodzenie podczas urlopu wypoczynkowego
 • Wynagrodzenie chorobowe w przypadku wystąpienia absencji chorobowej

Try & hireUsługa „Try & hire” polega na wypróbowaniu pracownika przed stałym zatrudnieniem. Program ten pozwala zarówno pracownikowi jak i pracodawcy na zweryfikowanie „dopasowania" przed podjęciem długotrwałej współpracy. W początkowej fazie pracownik zatrudniony jest przez agencję. Po okresie zatrudnienia na zasadach pracy czasowej docelowy pracodawca uzyskuje prawo do przejęcia pracownika na stałe.


Korzyści podstawowe wynikające z tego typu usługi to:


 • Pominięcie przez pracodawcę etapów poszukiwania i wstępnej selekcji kandydatów
 • Zminimalizowanie ryzyka zatrudnienia niewłaściwej osoby
 • Zminimalizowanie formalności w początkowym okresie pracy, czyli na tzw. okresie próbnym
 • Wysoka motywacja i wydajność pracownika, ponieważ ma zawartą umowę z agencją pracy, a jego celem ostatecznym jest zdobycie pracy na stałe w firmie Klienta

Rekrutacje stałeW ramach usługi przejmujemy uciążliwą konieczność weryfikacji CV kandydatów oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. W efekcie przedstawiamy naszemu Klientowi wyłącznie najlepszych kandydatów, którzy wykazują się wysoką motywacją do pracy oraz predyspozycjami, wiedzą i umiejętnościami przydatnymi na danym stanowisku.
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone mogą być tylko przez Flexiwork, aż do wyboru najlepszych kandydatów i przedstawienia ich Klientowi, częściowo przez Flexiwork – do pewnego etapu – a częściowo przez Klienta lub jedynie przez Klienta; wybór formy procedury rekrutacyjnej zależy od Klienta.


Korzyści podstawowe wynikające z tego typu usługi to:


 • Oszczędność czasu i pieniędzy zaangażowanych w proces rekrutacyjny (redagowanie ogłoszeń, prowadzenie rozmów, testowanie i sprawdzanie referencji)
 • Dostęp do profesjonalnych metod i narzędzi oceny kandydatów
 • Gwarancja na wykonaną usługę, polegająca na uruchomieniu kolejnego procesu rekrutacji bez ponoszenia przez Klienta żadnych dodatkowych kosztów, w przypadku gdy zrekrutowany pracownik nie spełni oczekiwań Klienta
 • Płatność dopiero po podpisaniu z pracownikiem umowy
 
 

Strefa partneraOto niektórzy z naszych klientów